Just Arrived Logo

Presenterar i samarbete med

Hallvarsson & Halvarsson logo Miltton Labs logo Populate logo

Bio Without Borders Logo

Följ oss på Twitter och få reda på var nästa visning hålls!

Nyanlända är inte en enhetlig grupp. De är personer, med historier att berätta, med erfarenheter, drömmar och förhoppningar. De är personer, med rädslor, mod och vardag. Vårt mål är att underlätta för dem att gå från nyanländ till nyanställd.

Vill du också ta till vara på kompetensen hos nyanlända?