Vill du också utmana företag i din närhet att hjälpa nyanlända få #enfotin på arbetsmarknaden? Ta en bild på din fot och maila den till hej@justarrived.se så får du tillbaka den redigerad med en kort instruktion om hur du går tillväga.

Decemberutmaningen


Just Arrived erbjuder företag en tjänst som gör det enkelt, snabbt och säkert att kunna anlita nyanlända. Just Arrived uppstod som ett resultat av den stora migrantvågen under 2015. Gräsrotsinitiativet engagerade snabbt både företag och privatpersoner som ville skapa en konkret skillnad. Idag är vi 15 anställda i det snabbt växande, icke vinstdrivande, aktiebolaget och har fler än 100 företag som använder vår tjänst kontinuerligt. Företaget ägs av fyra icke-vinstdrivande stiftelser, däribland Norrsken Foundation. Läs mer om Just Arrived här!