Bio Without Borders - Yamama

Möt Yamama. Mer än bara nyanländ.

Nyanlända är inte en enhetlig grupp. De är personer med historier att berätta, med erfarenheter, drömmar och förhoppningar. De är personer, med rädslor, mod och vardag. Vårt mål är att underlätta för dem att gå från nyanländ till nyanställd.
I den här serien filmer berättar nyanlända personer om situationen i deras hemländer och motgångar här i Sverige, men framför allt framgångarna och den enorma potential som de besitter och vill bidra med i svenska samhället.

Läs mer om Just Arrived här