För att kunna jobba i Sverige behöver du först ordna med några praktiska saker. Vad det är beror på under vilka villkor du befinner dig i landet.

För dig som har uppehållstillstånd

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige har du också rätt att arbeta. Du behöver alltid ha ett bankkonto för att din arbetsgivare ska kunna betala din lön.

För dig som är asylsökande

Som asylsökande behöver du ha följande för att kunnar arbeta i Sverige:

  • LMA-kort från Migrationsverket
  • Under punkt 7 på ditt LMA-kort behöver du ha AT-UND (undantag från krav på arbetstillstånd)
  • Samordningsnummer från Skatteverket
  • Tillgång till ett bankkonto. Det behöver inte vara ditt eget.

För dig som är EU-medborgare

Du behöver du ett samordningsnummer från Skatteverket.

Läs mer på Migrationsverket

Är du intresserad av att jobba i Sverige. Registrera din profil här: https://app.justarrived.se/

Kinan