FAQ för företag

FAQ för företag | FAQ för nyanlända

Därför ska du anställa via Just Arrived

Genom att anlita en person genom Just Arrived, kommer du att få förstärkning i din verksamhet av validerade och kvalificerade personer. Du kommer även hjälpa till med att integrera motiverade, ambitiösa individer som brinner för att ta steget in i det svenska samhället och arbeta för svenska företag.

För vem förmedlar Just Arrived jobb?

Just nu fokuserar Just Arrived på att förmedla jobb till svenska nyanlända och asylsökande personer. Anledningen är att det är dessa individer som står längst från arbetsmarknaden. Just Arrived möjliggör för företag och nyanlända att upptäcka varandras potential.

Vad är definitionen av nyanländ?

En nyanländ är den som fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige. En nyanländ person har juridisk rätt att arbeta i Sverige som vilken annan svensk medborgare som helst.

Vad betyder det att en person är asylsökande?

En asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord. Asylsökande har enbart rätt att arbeta efter att ha blivit tilldelade AT-UND från arbetsförmedlingen.

Hur försäkrar sig Just Arrived om en god kvalitet på kandidater?

För att arbeta genom Just Arrived går kandidaterna igenom ett ansökningsformulär på hemsidan. Lämpliga kandidater väljs sedan ut för intervju där kompetenser valideras.
Just Arrived erhåller en kopia på handlingar och uppfyllnaden av krav gällande svensk lag för asylsökande. Just Arrived säkerställer kandidatens rätt att arbeta.

Vad krävs från oss som företag?

Från företaget behöver vi endast:
Arbetsbeskrivning över de uppgifter uppdraget innefattar
Kravspecifikation för att klara av uppdraget

Får jag som företag intervjua kandidaten innan uppdraget?

Våra kandidater går igenom en valideringsprocess. I deras profiler finns även betyg från tidigare uppdrag. Om ni ändå känner att ni vill ha ett eget intervjusteg, går detta givetvis bra. Tänk bara på att kommunicera detta tydligt till oss.

Vem är arbetsgivare?

Just Arrived är en matchningsservice mellan nyanländ och företag. När uppdraget utförs görs detta med vår samarbetspartner Frilans Finans som formellt är arbetsgivare enligt frilansmodellen.

Är arbetstagarna försäkrade under jobbet, och betalas sociala avgifter?

Ja, samtliga som utför uppdrag genom Just Arrived är försäkrade under hela uppdraget och sociala avgifter betalas genom Frilans Finans tillsammans med lönen för uppdraget.

Hur betalar jag för jobbet?

Beroende på uppdragets art skiljer sig betalningen åt. Generellt gäller följande:
För länge uppdrag skickas faktura varannan vecka
För kortare uppdrag, skickas faktura efter avslutat arbete
Fakturans förfallodag är 30 dagar från dess att den utställdes

Vad tjänar Just Arrived på att förmedla uppdrag?

Just Arrived tar ut en avgift för att förmedla jobben. Intäkten återinvesteras i företaget för att förbättra verksamheten. Avgiften är fast och påverkas inte av lönen till arbetaren.

Är uppdragen genom Just Arrived statligt subventionerade?

Nej, Just Arrived tar inte emot bidrag i form av statliga subventioner för uppdragen.

Vad innebär enkla jobb?

Just Arrived definierar enkla jobb som uppdrag som kan utföras utan tidigare erfarenhet eller utbildning

Vilken typ av jobb kan jag använda mig av Just Arrived för?

Just Arrived erbjuder en bred kompetens och under en försäkring som täcker det mesta. Undantagen för vad vi inte kan erbjuda är få, ett av dem är att i dagsläget kan vi inte erbjuda uppdrag som yrkeschaufför. De flesta av våra jobb ryms inom något av följande områden:
Anläggning

 • Bygg
 • Målning
 • Städning
 • Montering av möbler
Support
 • Kontor & administration
 • Produktion
 • Design
Event
 • Distribution
 • Montering
 • Värdar & Guider
Service
 • Matlagning
 • Diskning
 • Servering
 • Hotell
Handel
 • Butik
 • Lager
 • Inventering

Vad händer efter att ett jobb är slutfört?

Efter utfört uppdrag skickas faktura tillsammans med mall för omdöme och betyg för tjänsten till företaget. Syftet med betygsättning och omdömet är att den nyanlände ska få skapa sig ett levande CV och referenslista i Sverige.